SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmeny CP

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy
na obdobie 2019/2020


Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami   SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa

o z n a m u j e

cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám, zamestnávateľom,  že dňom 1. 8. 2019 je možné prostredníctvom zmluvných dopravcov alebo Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020,

t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020.

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. konkrétnym spojom č.: ......... na konkrétnej linke č.: ........................ viď vzor v prílohe.Terajšie podoby – aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke:

www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca   

alebo na stránke dopravcu SAD Humenné, a.s., www.sadhe.sk


Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do:   30. 9. 2019.

Tlačivo formulára si môžete stiahnuť v časti : DOKUMENTY / Na stiahnutiePožiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať na adrese:


Poštou alebo osobne do podateľne:
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov,
e-mailom:
doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

Poštou alebo osobne u zmluvného dopravcu na adrese:

SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43  Humenné
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T, Mlynská 1345, 093 01  Vranov n/T

doprava@sadhe.sk


Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2019/2020


Požadovaná linka č.: ............................     spoj č.: .............


Obsah požiadavky, pripomienky, návrhu, podnetu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................Odôvodnenie:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


Požiadavka je požadovaná pre počet osôb: ........... (uviesť pre aký počet sa žiada)

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet cestujúceho / cestujúcich* - osobná  / spoločná* 

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet obce / mesta*

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet základnej školy / strednej školy / inej školy*

Požiadavka, pripomienka, návrh, podnet zamestnávateľa

*Nehodiace preškrtnúť

**Uvedené tlačivo vyplňte samostatne na jednu požiadavku, doplniť o ďalšiu požiadavku je možné
v prípade nadväznosti na požadovanú zmenu (nadväzujúci spoj na tej istej alebo inej linke a pod.) 

Dátum podania: ......................................