Prenájom

SAD Humenné, a. s.

OZ Vranov nad Topľou, Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou 

PONÚKA

v areáli Autobusovej stanice Vranov nad Topľou

do prenájmu nebytové priestory vo výpravnej budove

na 1. poschodí – výmera 39 m2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V prípade záujmu kontaktujte :
p. Ing. Bačiková 0905 975 685 – riaditeľka závodu