SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Podávanie pripomienok k cestovným poriadkom

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021.


Podávanie požiadaviek

Dátum  z a č i a t k u  podávania požiadaviek:        15. 07. 2020
Dátum  u k o n č e n i a podávania požiadaviek:     15. 08. 2020


Oznam dopravného správneho orgánu je vyvesený aj na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja  v rubrike „Úradná tabuľa – Pripomienkovanie materiálov - Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy a na webových sídlach zmluvných dopravcov SAD Prešov, a. s., SAD Poprad, a. s., SAD Humenné, a. s. a BUS KARPATY, spol. s r. o. Stará Ľubovňa. 

Vyhodnotenie


Podané požiadavky vyhodnotí PSK, odstúpi zmluvným dopravcom (ktorí spracujú návrhy CP) a spoločnosti IDS Východ (ktorá vyhodnotí požiadavky k tvorbe CP a spracuje podklady pre návrhy CP). Spracované návrhy a podklady prerokuje PSK, odbor dopravy s dopravcami, spoločnosťou IDS Východ, a na základe záverov dopravcovia pripravia konečné podoby CP pre obdobie 2020/2021 na schválenie PSK, odboru dopravy. 


Dátum vyhodnotenia podaných požiadaviek do:      30. 08. 2020

Dátum odstúpenia podaných požiadaviek do:          15. 09. 2020

Dátum prerokovania návrhov CP do:                        15. 10. 2020   

Dátum spracovania konečných návrhov CP do:        31. 10. 2020

Dátum schválenia CP na obdobie 2020/2021 do:     15. 11. 2020