Od 1.1.2022 bezplatná MHD vo Vranove n.T.

Od 1.januára 2022 sa zavádza bezplatná mestská hromadná doprava (MHD) vo Vranove nad Topľou.

Mesto Vranov n.T sa tak stane prvým mestom na Slovensku s bezplatnou MHD. Podľa primátora mesta je cieľom mesta to, aby v meste bolo menej áut, menšie znečistenie, väčšia bezpečnosť, menej hluku a hlavne menej stresových situácií.