SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O spoločnosti

Hlavnou podnikateľskou činnosťou je verejná osobná cestná doprava pravidelná a  verejná osobná doprava príležitostná.

 • Prímestskú autobusovú dopravu (PAD) zabezpečujeme v okresoch:

  Humenné 
  Vranov n/T 
  Svidník 
  Snina 
  Stropkov 
  Medzilaborce

 • Mestskú autobusovú dopravu (MAD) zabezpečujeme v meste:

  Vranov n/T

 • Diaľkovú autobusovú dopravu - medzinárodnú (DAD-M) vykonávame do :

  Českej republiky

 • Príležitostnú verejnú autobusovú dopravu vykonávame :

  zájazdovú
  zmluvnú

Ďalšie činnosti podnikania:

 • opravy motorových vozidiel, motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií, pneuservisná činnosť,

 • záručné prehliadky a servis motorových vozidiel,

 • nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel,

 • reklamná a propagačná činnosť,

 • obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, spotrebná a výpočtová technika,

 • revízne skúška elektrických zariadení,

 • zasielateľstvo,

 • čalúnnictvo,

 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

 • sprostredkovanie obchodu a služieb,

 • nákup a predaj pohonných hmôt,

 • ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinných činností,

 • pohostinná činnosť, reštauračné a závodné stravovanie, bufet,

 • automatizované spracovanie dát,

 • umývanie motorových vozidiel,

 • vykonávanie emisných kontrol vozidiel,

 • podnikateľské poradenstvo a informačné služby,

 • doškoľovanie držiteľov vodičského oprávnenia,

 • vedenie účtovníctva,

 • predaj cestovných lístkov a miesteniek,

 • verejné obstarávanie,

(Zahrňuje historické časové zmeny v okresoch HUMENNÉ, SNINA, MEDZILABORCE, SVIDNÍK, STROPKOV, VRANOV n/T.)

1.1.1949 – Zriadený celoštátny jednotný národný podnik s názvom : 

Československá automobilová doprava, národný podnik.

 • - jedno Ústredné riaditeľstvo- Praha
 • - Oblastné riaditeľstvo- Bratislava

ČSAD bola riadená v jednotnej organizácii riadenej Ústredným riaditeľstvom ČSAD v Prahe a podriadeným oblastným riaditeľstvom v Bratislave. Vrcholným orgánom ČSAD bolo Ministerstvo dopravy v Prahe.

1.7.1949 – Po znárodnení a delimitácií od ČSD sa cestná automobilová doprava odčlenila od železnice a pre celé územie republiky sa vytvoril jednotný podnik – Československá automobilová doprava, n.p.   

Organizačné zloženie v našom regióne :

Československá automobilová doprava, národný podnik,  

 • Prevozovňa 19/03 VRANOV
 • Prevozovňa 19/06 HUMENNÉ
 • Prevozovňa 19/07 SNINA
 • Prevozovňa 19/10 BARDEJOV

1.10.1952 – Jednotný podnik zrušený. Na Slovensku sa vytvorilo 6 podnikov v každom kraji metodicky riadené príslušným KNV ( Bratislava, Nitra, B.Bystrica, Žilina, Košice, Prešov ). V našom regióne v organizačnom zložení : 


- Československá štátna automobilová doprava Prešov, národný podnik,  

 • Dopravný závod 1903 VRANOV 
  + Prevozovňa STROPKOV
 • Dopravný závod 1906 HUMENNÉ 
  + Prevozovňa MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1907 SNINA
 • Dopravný závod 1910 BARDEJOV 
  + Prevozovňa SVIDNÍK

1.7.1960 – Zrušenie krajských podnikov a vznik samostatných okresných podnikov.

 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik VRANOV 
       + Prevádzkareň STROPKOV
 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik HUMENNÉ 
       + Prevádzkareň SNINA
       + Prevádzkareň MEDZILABORCE
 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik BARDEJOV 
        + Prevádzkareň SVIDNÍK

31.3.1963 – Zrušenie niektorých okresov, zlúčenie podnikov : 

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik MICHALOVCE

 • Dopravný závod 2 VRANOV


- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik BARDEJOV

 • Dopravný závod 2 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.4.1963 – Zrušenie okresných podnikov a riadenie podnikov ČSAD opäť prešlo do právomoci krajských národných výborov. Na Slovensku boli zriadené 3 krajské podniky - Bratislava, B.Bystrica, Košice. Vo východoslovenskom kraji sa zlučujú okresné podniky pôsobiace na území bývalých krajov Košice a Prešov. Podnik sa člení na 13 dopravných závodov a 14 prevádzkarní. Nové organizačné členenie : 

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik KOŠICE

 • Dopravný závod 1001 BARDEJOV 
  + Prevádzkáreň SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Dopravný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1011 VRANOV n/T

1.7.1975 – Vznik Dopravného závodu Svidník s názvom 

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik KOŠICE, 

 • Dopravný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

 1.7.1989 – Zmena "národného podniku" na "štátny podnik". Nový názov 

- Československá štátna automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Dopravný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1011 VRANOV n/T
 • Dopravný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.7.1993 – V dôsledku rozdelenia ČSFR došlo k organizačnej zmene, zmene názvu , k zrušeniu Dopravných závodov a k vzniku Odštepných závodov. Nový názov 

- Československá automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

1.9.1993 – Zmena názvu na 

- Slovenská automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

.12.1993 – Dôsledkom transformácie podnikov SAD došlo k odčleneniu nákladnej dopravy od osobnej. Dochádza aj k zmene názvu na 

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

- Nákladná automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE, 

 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

1.7.1995 – Rozdelením SAD, š. p. Košice vznika 52 samostatných štátnych podnikov, medzi nimi aj :

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik HUMENNÉ 

+ Prevádzkáreň SNINA + Prevádzkáreň MEDZILABORCE 

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik VRANOV n/T 
- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik SVIDNÍK 

+ Prevádzkáreň STROPKOV 

1.8.1999 – Dochádza k zlúčeniu troch samostatných štátnych podnikov HUMENNÉ, VRANOV n/T a SVIDNÍK do jedného podniku so sídlom v Humennom.

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik HUMENNÉ,

 • Odštepný závod HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod VRANOV n/T
 • Odštepný závod SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.1.2002 – Pristupuje sa k transformácii štátnych podnikov a  SAD, š. p. Humenné sa mení na akciovú spoločnosť SAD Humenné, a.s. s dvoma odštepnými závodmi a to OZ Vranov n/T. a OZ Humenné. Postupne dochádza k privatizácii, t. j. predaju akcií, čím spoločnosť so 100 % účasťou štátu prechádza do súkromného vlastníctva.


- Slovenská autobusová doprava HUMENNÉ, akciová spoločnosť

 • Odštepný závod HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 01 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 02 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.7.2002 – Dochádza k zrušeniu OZ Svidník a aj jeho prevádzkárne v Stropkove. Z odštepného závodu vo Svidníku vzniká prevádzkareň, ktorá spadá pod OZ Vranov n/T .

31.8.2005 – Dochádza k zrušeniu prevádzkárne v Snine.

19.8.2008 – Zmena názvu na :

SAD Humenné, a.s.

 • Odštepný závod HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod VRANOV n/T 
  + Prevádzkáreň SVIDNÍK

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V HUMENNOM
01.07.1949 - vznik ČSAD v Humennom

1. riaditeľ – p. Leopold LICHVÁR

01.10.1949 - 31.12.1952

2. riaditeľ – p. Michal PAVLÍK

01.10.1953 - 30.09.1955

3. riaditeľ – p. Pavol BOREK

01.10.1955 - 30.06.1960

4. riaditeľ – Ing. Vasiľ  ŠOTT

01.07.1960 - 31.08.1963

5. riaditeľ – Ing. Michal PANKOVČIN

01.09.1963 - 30.09.1966

6. riaditeľ – p. Vincent PAGURKO

01.10.1966 - 31.06.1983

7. riaditeľ – Ing. Milan HOLOUBEK

01.07.1983 - 31.01.1990

8. riaditeľ – Ing. Štefan DROZD

01.02.1990 - 31.12.1994

9. riaditeľ – Ing. Jozef KRÍDLA

01.01.1995 - 30.06.1995

10. riaditeľ – Ing. Ján CERULA

01.07.1995 - 30.06.2001

11. riaditeľ – Ing. Jozef LACKÝ

01.07.2001

12. riaditeľ – Ing. Mária DROZDOVÁ

01.08.2002

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VO VRANOVE
01.07.1949 - vznik ČSAD vo Vranove n/T.

1. riaditeľ – p. KOVAĽ

01.10.1949 - 31.12.1949

2. riaditeľ – p. KASARDA

01.01.1950 - 30.09.1955

- poverený zastupovaním – p. SYKORA

Október 1955 - December 1955

3. riaditeľ – p. Michal ŠEBEŇ

Január 1956 - Január 1958 

- poverený zastupovaním – p. Ján GAŠKO

Február 1958 - Apríl 1958

4. riaditeľ – Ing. Jozef BAĽO

01.05.1958 - 31.08.1963

5. riaditeľ – p. Michal MAŤAŠOVSKÝ

01.09.1963 - 19.07.1972

6. riaditeľ – dpt. Ján HECL

20.07.1972 - 31.12.1989 

- poverený zastupovaním – dpt. J. BEREŠÍK

01.01.1990 - 29.01.1990

7. riaditeľ – Ing. Jozef LACKÝ

30.01.1990 - 05.07.2001

8. riaditeľ – Ing. Anna BAČÍKOVÁ

06.07.2001

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VO SVIDNÍKU
01.01.1975 - vznik ČSAD vo Svidníku

1. riaditeľ – p. Ján MIKITKA

01.10.1975 - 15.03.1992

2. riaditeľ – Ing. Ján VIRAVEC

16.03.1992 - 31.12.1997

3. riaditeľ – Ing. Jaroslav HUMENNÍK

16.02.1998 - 30.06.2002

HISTÓRIA LOGA SAD HUMENNÉ, a.s.

1949 – Od svojho vzniku – Československá automobilová doprava, š.p. / ČSAD/ používala logo ktoré symbolizovalo okrídlené koleso a text "ČSAD". Rozdelením ČSSR v roku 1993 na Českú republiku a Slovenskú republiku logo zostalo dopravným spoločnostiach v oboch nástupníckych štátoch a toto logo sa mohlo používať oko ochranná známka v oboch nástupníckých štátoch ešte dalších 10 rokov až do roku 2003

2001 – Prvá zmena  loga pozostávala len vo vynechaní písmena "Č" z textu "ČSAD" na "SAD" a doplnením názvu spoločnosti v dolnej časti loga.

2005 – Pri ďalšej úprave loga bola zlepšená grafika a pridané tieňovanie.

2007 – Od roku 2007 používamé logo, ktoré už nie je kopirovaním predchádzajúceho loga. Toto logo je jedinečné a na logo bolo vydané "Osvedčenie o zápise ochrannej známky č. 220480" zo dňa 15.1.2008

Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: SAD  Humenné, a.s.

Sídlo spoločnosti: Fidlikova 1, 066 43 Humenné

IČO: 36 477 508

DIČ: 2020025436

IČ DPH: SK2020025436

Spoločnosť bola založená FNM SR v zmysle Zakladateľskej listiny zo dňa 17.12.2001 a následne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiely Sa, pod vložkou  č. 10235/P dňa 21.12.2001  s dňom zápisu 01.01.2002.

Poslanie spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie verejnej cestnej hromadnej pravidelnej osobnej dopravy a vykonávanie verejnej cestnej hromadnej nepravidelnej osobnej dopravy. Spoločnosť zabezpečuje prepravu žiakov a ostatnej verejnosti.

SAD Humenné, a.s., vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch samostatných organizačných jednotkách zapísaných v obchodnom registri a jednej prevádzkarni, a to:

SAD Humenné, a.s. OZ Humenné

SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T.  s prevádzkarňou vo Svidníku.

Aby spoločnosť mohla zabezpečiť objednané výkony vo verejnom záujme, ktoré sú od nej vyžadované, a do ktorej pôsobnosti patrí zabezpečiť prepravu osôb vo verejnom záujme na území, ktoré tvorí cca 42 % rozlohy  Prešovského samosprávneho kraja, musí mať vytvorené podmienky pre celý rad činnosti, ktoré súvisia s bezproblémovým chodom a prevádzkou dopravy. Zabezpečuje obslužnosť verejnej cestnej dopravy na území 6 okresov, a to Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov. Spoločnosť má na závodoch a prevádzkarni  zabezpečenú technickú údržbu autobusov, parkovanie, tankovacie stanice na dopĺňanie pohonných hmôt, umývanie autobusov. Spravuje autobusovú stanicu vo Vranove nad Topľou a v Stropkove. Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve spoločnosti.

Spoločnosť vykonáva a zabezpečuje prepravu osôb vo verejnom záujme   aj v mestách. Zabezpečuje MHD vo Vranove nad Topľou. Mesto Svidník odstúpilo od zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave k 31.12.2011 a Mesto Humenné od 1.1.2013 nemá záujem o vykonávanie MHD našou dopravnou spoločnosťou.     

Diaľkovú,  medzinárodnú a nepravidelnú dopravu vykonáva na princípoch komerčnej dopravy.

Akciová spoločnosť vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch odštepných závodoch  s týmto personálnym obsadením – porovnanie rokov 2015 a 2016:

  

Kategória

Stav zam.

k 31.12.2015

Stav zam.

k 31.12.2016

Index

2015/2016

OZ HE

Vodič

110

108

0,98

Rob. v dopr.

  8

   7

0,88

THP

 15

 14

0,93

OZ VT

Vodič

129

130

1,01

Rob. v dopr.

 9

 8

0,88

THP

 30         

 31

1,03

SAD,a.s.

Vodič

239

238

0,99

Rob. v dopr.

 17

 15

0,88

THP

 45

 45

1,00

CELKOM

301

298

0,99

Stav zamestnancov je skoro stabilný, vysokú fluktuáciu zaznamenávame iba v kategórii vodičov v doprave, potrebný počet vodičov však stále je naplnený.

SAD Humenné, a.s., v osobách riadiaceho manažmentu spája manažérske schopnosti a odbornú know-how v oblasti zabezpečovania služieb v autobusovej doprave, marketingu, stratégie a rozvoja ekonomiky, ako aj technického zabezpečenia. Zamestnanci majú potrebné vzdelanie v oblasti dopravy, ekonomiky a hlavne dlhodobú prax v poskytovaní služieb cestujúcej verejnosti.

Postavenie verejnej pravidelnej dopravy

Verejná hromadná preprava osôb je vo väčšine štátov Európy oblasťou, kde pretrváva záujem vlády a samosprávy o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja, a to z dôvodov jej strategického vplyvu na ostatné odvetvia, ako aj dôvody ochrany životného prostredia pred neúmerným nárastom individuálneho motorizmu. S uvedenou problematikou však bezprostredne súvisí problematika úhrady straty dopravcom, ktorí vykonávajú prepravné výkony vo verejnom záujme.

Podľa súčasne platnej legislatívy SR, t.j. podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a predpisov, môže dopravca vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu iba na základe licencie.

Samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave a Mestá v mestskej autobusovej doprave uzatvárajú Zmluvu o službách na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia vrátane zohľadnenia sociálnych a environmentálnych faktorov a faktorov regionálneho rozvoja.

Zmluva musí mať písomnú formu, a okrem všeobecných náležitosti musí obsahovať:

a) vymedzenie záväzku dopravcu, najmä rozsah prepráva ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,

b) autobusové linky alebo skupiny autobusových liniek,

c) určenie podmienok subdodávania, možných subdodávateľov služieb vo verejnom záujme a ich konkrétneho podielu na hodnote týchto služieb,

d) tarifné podmienky, najmä maximálna výška cestovného, vybrané kategórie cestujúcich a osobitné cestovné za ich prepravu,

e) požiadavky na zabezpečenie kvality osobnej dopravy vrátane požiadaviek na konštrukciu, vybavenie a vek dopravných prostriedkov,

f) harmonogram úhrady za služby vo verejnom záujme,

g) kontrolu plnenia záväzku, spôsob preukazovania vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov,

h) nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,

i) platnosť zmluvy

Obchodná činnosť

Dopravnú obsluhu v regióne zabezpečuje SAD Humenné, a.s., v minimálnej miere aj súkromní dopravcovia a Železnice SR. Súkromní dopravcovia konkurujú SAD Humenné, a.s. hlavne v nepravidelnej, diaľkovej a medzinárodnej doprave. Malokapacitnými autobusmi vykonávajú prepravy osôb bez licencií, čo im však legislatíva dovoľuje.

Hlavnou obchodnou činnosťou spoločnosti je verejná cestná pravidelná osobná doprava, ktorú spoločnosť vykonáva na základe 18 platných dopravných licencií a nepravidelná hromadná cestná osobná doprava.

a) PRAVIDELNÁ  - prímestská doprava

Pravidelná prímestská doprava :                    

18 licencií
   z toho prevádzkuje : OZ Humenné : 7 licencií
                                       OZ Vranov n/T : 11 licencií
Podiel na prepravných výkonoch : 84,54 %

Zmluva o službách vo vnútroštátnej autobusovej doprave  bola uzatvorená dňa 26.03.2009 na rok 2009 – 2018. Zmluva v porovnaní so Zmluvami predchádzajúcimi je veľmi podrobne rozšpecifikovaná, jej prílohami sú  Tarifné podmienky vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb (kde vzdialenosť od nacestnej zastávky po cieľovú zastávku nepresiahne 100 km), Zoznam licencií, Plán obnovy autobusov, Kalkulácia EON na 1 km, Prehľad objednávok na dodávku autobusov. V zmluve sú jasne špecifikované ekonomicky oprávnené náklady, následne aj ekonomická cena, ktorá zahŕňa primeraný zisk vo výške 3 %. Dodatkom sa upravuje zmluva najmä čo sa týka ekonomicky oprávneného nákladu, ktorý sa navyšuje o mieru inflácie. Na rok 2016 si PSK objednal službu v rozsahu 9,600.000 kilometrov . Objednané služby pozostávajú: 97 % z cestovných poriadkov a 3 % z prístavných kilometrov.

Pravidelnou každoročnou obnovou vizidlového parku spoločnosť v súčasnosti v prímestskej autobusovej doprave prevádzkuje vozidlá v priemernom veku 6,44 rokov. 

b) PRAVIDELNÁ  - mestská doprava 

Pravidelná mestská doprava                    1 licencie
   z toho prevádzkuje : OZ Vranov n/T : 1 licencia
                                       
Podiel na prepravných výkonoch 0,70 %

Vývoj v tomto druhu prepravy je v značnej miere závislý na objeme prepravných  výkonoch v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme. Priestor na zvýšenie výkonov dopravca v tomto druhu dopravy ma malý, skôr je závislý na politickej vôli a finančných možnostiach mesto Vranov n.T. 

c) PRAVIDELNÁ - diaľková vnútroštátna doprava

Pravidelná diaľková vnútroštátna doprava               5 licencií
   z toho prevádzkuje : OZ Humenné : 1 licencia
                                       OZ Vranov n/T : 2 licencie
                                       pozastavené : 2 licencie
Podiel na prepravných výkonoch 5,84 %

K celkovým výkonom táto činnosť je nepatrná. Momentálne pre veľkú konkurenciu a hlavne pre nezáujem cestujúcich, a to z dôvodu konkurencie železničných dopravcov a veľkého napredovania individuálneho automobilizmu a z dôvodu nejasných a nerovnakých pravidiel na trhu nepredpokladáme jej rozvoj.

d) PRAVIDELNÁ - diaľková medzinárodná doprava

Pravidelná medzinárodná doprava               2 licencií
   z toho prevádzkuje : OZ Humenné : 2 licencie
                                       
Podiel na prepravných výkonoch 7,36 %

Podobne ako v diaľkovej vnutroštátnej doprave, ani o tento druh dopravy na trhu nie je záujem. Prevádzkujeme 2 linky do Českej republiky. Z dôvodu nekalej súťaže na trhu, tento druh dopravy je stratový a v blízkej budúcnosti nie je ani predpoklad jeho zefektívnenia.

e) NEPRAVIDELNÁ - zájazdová doprava

Podiel na prepravných výkonoch             1,14 % 

Vzhľadom na vysoké náklady na zabezpečovanie tejto dopravy (obstaranie vozidlového parku, zákonné poistenie vozidiel, cestná daň ....) a pri neexistujúcich rámcových zmluvách s cestovnými kanceláriami jedná sa skôr o sezónnu dopravu s využitím jestvujúcej techniky primárne využívanej v pravidelnej doprave. V poslednom období badať mierny nárast záujmu verejnosti aj o tieto služby.    

 • Ing. Jozef Lacký - predseda 
 • Ing. Mária Drozdová - podpredníčka 
 • Ing. Anna Bačíková - členka 

Predstavenstvo

Generálny riaditeľ spoločnosti:

 • Ing. Jozef Lacký

Odštepné závody:

 • OZ Vranov n/T
  Ing. Anna Bačíková - riaditeľka

 • OZ Humenné
  Ing. Mária Drozdová - riaditeľka

Dozorná rada:

 • Mgr. Silvia Šuflitová - predsedníčka
 • Ing. Ján Šajtár - podpredseda
 • Mgr. Stanislava Hricová - členka

Momentálne v spoločnosti SAD Humenné,a.s. neprebieha žiadne výberové konanie.