Kontakt

SAD Humenné, a.s.

Fidlikova 1

066 43 Humenné

IČO: 36 477 508

DIČ: 2020025436

IČ DPH: SK2020025436

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa,

vložka č. 10235/P


+421 57 7863 103
sekretariat@sadhe.sk

OZ Humenné

Fidlikova 1, 066 43 Humenné

Riaditeľka závodu

+421 57 7863 110
drozdova@sadhe.sk

Obchodná kancelária - objednať autobus

+421 57 7863 111
fax: +421 905 924 131
sajtar@sadhe.sk

Dispečing, AS  - INFORMÁCIE

+421 918 119 400
predpredaj.he@sadhe.sk

OZ Vranov nad Topľou

Mlynská 1345, 093 01 Vranov nad Topľou

Riaditeľka závodu

+421 57 4860 666
fax: +421 57 4462 737
bacikova@sadvt.sk

Obchodná kancelária - objednať autobus

+421 57 4860 620
+421 90 5678 504
fax: +421 57 4860 692
smetanka@sadvt.sk

Dispečing, AS  -  INFORMÁCIE

+421 57 4860 654
predpredaj.vt@sadvt.sk

Prepravné kancelárie- predaj cestovných lístkov a dopravných kariet, informácie

Napíšte nám

* - povinné položky