s SAD Humenné a.s.

AKTUALITY

VÁŽENÍ   CESTUJÚCI 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal opatrenie, na základe ktorého sa zakazuje pohybovať na verejnosti, v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napr. rúško, šál, šatka. Žiadame Vás o dodržiavanie uvedeného opatrenia.

Naši partneri