SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Dopravné karty

Vyjadrenie dopravcu ku problému akceptácie preukazov žiak - študent, ktorí si neprolongovali platnosť zľavy na škole, ktorú navštevujú:

Nárok na žiacku  tarifu vzniká na základe platného (aktuálneho) potvrdenia o návšteve školy. Toto potvrdenie na Preukaze žiaka ISIC/EURO <26 je v elektronickej podobe. Bez elektronickej aktivácie preukazu nemôže byť žiakovi zľava uznaná.

Preukaz žiaka ISIC/EURO <26 je potrebné pre bezproblémové použitie v doprave po 30.06.2014  elektronicky predĺžiť  priložením k terminálu. Terminál sa nachádza na väčšine škôl, ktoré Preukazy žiaka ISIC/EURO <26 vydávajú.

SAD Humenné, a.s.


Základné informácie o DOPRAVNEJ KARTE

Základom nového tarifného vybavovania je bezhotovostné tarifné obslúženie cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu Mifare (ďalej len "Dopravná karta"), ktorá je jednou z najprogresívnejších súčastných technológií na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja.

Použitie dopravnej karty v mestskej autobusovej doprave

Cestujúcemu, ktorý využije pri cestovaní dopravnú kartu dopravca poskytne zľavu vo výške 5% z ceny základného cestovného. Pri prestupe do 30 minút na linkách MHD Vranov n/T  je cena cestovného na prestupnom spoji MHD vo výške 0,03 €. 

Zavedenie elektronickej peňaženky (dopravnej karty) prináša pre cestujúceho niekoľko výhod. Okrem bezhotovostného platobného styku, skrátenia času vybavovania cestovným lístkom u vodiča a výraznej zľavy cestovného, je to i možnosť presunu finančných prostriedkov uložených na dopravnej karte do nasledujúceho mesiaca.

Použitie dopravnej karty v prímestskej a diaľkovej doprave

Cestujúci pri nástupe do vozidla zahlási vodičovi kam cestuje. Vodič tento údaj zadá pokladni, zvolí typ lístka, ktorý cestujúcemu prináleží, a oznámi cestujúcemu aby priložil dopravnú kartu k snímaciemu zariadeniu, ktoré je pripevnené k pokladnici. 

Pokladňa EM 126i MIJOLA

Cestujúcemu, ktorý využije pri cestovaní dopravnú kartu dopravca poskytne zľavu. Zľava sa poskytuje z jednosmerného obyčajného cestovného
Z jednosmerného zľavneného cestovného sa zľava z dopravnej karty poskytuje len žiakom a študentom v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku.

Ako ma cestujúci postupovať, ak chce využívať výhody dopravnej karty: 

Navštívi prepravnú kanceláriu v Humennom, Vranove alebo vo Svidníku a zakúpi si dopravnú kartu. Na kartu sa nahrajú personifikačné údaje o cestujúcom a počiatočný vklad. Kartu je možné ihneď používať v preprave. Nahratím údajov na kartu a vytvorením databázy je možné v prípade straty kartu zablokovať a zabrániť tým jej zneužitiu. Cestujúci, ktorý stratil kartu a zakúpil si novú bude možné zostatok peňažných prostriedkov na starej karte prehrať na novú. 

K vybaveniu dopravnej karty je potrebné :

 • žiak od 6 do 15 rokov:
  vyplnená žiadanka potvrdená školou, rodný list
 • študent od 15 do 26 rokov:
  vyplnená žiadanka potvrdená školou, Občianský preukaz resp. Cestovný pas
 • Občianska karta na celé cestovné:
  vyplnená žiadanka, Občianský preukaz resp. Cestovný pas

Minimálny peňažný vklad na kartu je 3,00 €. Nahrať peňažný kredit na kartu je možné v prepravných kanceláriach alebo priamo u vodiča.

Platnosť dopravnej karty:

Platnosť dopravnej karty je 5 rokov od jej vydania. Po uplynutí 5 rokov sa dopravná karta nepredlžuje a je potrebné si vybaviť novú dopravnú kartu. Platnosť karty je uvedená na každom cestovnom lístku.

Platnosť zľavy:

Platnosť zľavy ktorá je nahratá na dopravnej karte je:

 • žiak ZŠ od 1. do 4 ročníka (zľava platí nepretržite 4 roky)
 • žiak ZŠ od 5. do 9 ročníka (zľava platí nepretržite 5 rokov)
 • študent SŠ 1. až 4 ročník (zľava platí jeden školský rok)
 • študent VŠ v dennej forme štúdia (zľava platí jeden školský rok)

Platnosť zľavy je uvedená na každom cestovnom lístku. Na obnovenie zľavy je potrebné priniesť "Žiadanku o vydanie dopravnej karty" potvrdenú školou. Poplatok za obnovenie zľavy je 1,00 €.

Výdaj žiackého a študentského preukazu:  

Nový preukaz obdržíte vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Záruku na dopravnú kartu, t.j. reklamáciu si určuje výrobca podľa zákona.

Personifikácia nového preukazu /karty/ a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto ho dopravca pripraví k prevzatiu do dvoch pracovných dní od podania žiadanky. V prípade menšieho záujmu sa preukaz pripraví do 1 hodiny. Naopak v čase zvýšeného záujmu v mesiacoch august a september sa táto doba môže predlžiť až na 7 dní .

Cena novej dopravnej karty je 5,00 €.