SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Akcie

SAD Humenné, a.s.

dňom 01.02.2012 ukončil projekt

Zvýšenie zručností a udržanie zamestnanosti v SAD Humenné, a.s. realizáciou
vzdelávacích kurzov

Kód ITMS: 27110230421

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilniť adaptabilitu a pracovný potenciál zamestnancov spoločnosti SAD Humenné prostredníctvom posilnenia ich vedomostí a zručností.

Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) projektu:

Výsledkom projektu je 285 úspešne vyškolených osôb, z toho 268 mužov a 17 žien. Každý účastník po ukončení kurzu dostal Osvedčenie o ukončení kurzu s platnosťou v Slovenskej republike.

Dĺžka trvania projektu: 

18 mesiacov od 09/2010 do 02/2012